سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
استفاده از آینه بجای پنجره

استفاده از آینه بجای پنجره

استفاده از آینه بجای پنجره   ماهیت انعکاسی آینه ها، باعث ایجاد خطای دید می شود. در واقع، آینه ها معمولا برای ترفندهای بصری استفاده می شوند. با این حال، لازم نیست که یک جادوگر باشید تا بتوانید از طبیعت خیالی آینه استفاده کنید. به عنوان مثال، آینه ها به طور طبیعی یک فضای کم […]