سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
پارتیشن شیشه ای

استفاده از پارتیشن شیشه ای برای اتاق کودکان

پارتیشن شیشه ای :کنترل کودکان در محیط خانه و مدیریت سرگرمی آنها یکی از فعالیت هایی است که وقت و زمان زیادی از والدین می گیرد. ایجاد یک فضای مشخص برای سرگرمی کودکان در فضای خانه ایده مناسبی می تواند باشد. ایجاد یک فضای محدود  برای سرگرمی کودکان با قابلیت کنترل ابعاد آن یکی از […]