سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
استقلال ۹۸ درصدی در تولید چینی، بلور و لوستر

استقلال ۹۸ درصدی در تولید چینی، بلور و لوستر

استقلال ۹۸ درصدی در تولید چینی، بلور و لوستر رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان چینی و بلور و لوستر تهران:  چینی ایران در سطح جهانی در کمال قدرت و کیفیت قرار دارد. به نقل از اتاق اصناف تهران، احمد رحمانی رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان چینی و بلور و لوستر تهران گفت: در […]