سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
تئوری ساخت شیشه و تشکیل آن

تئوری ساخت شیشه و تشکیل آن

تئوری ساخت شیشه و تشکیل آن تئوری و تکنولوژی شیشه شیشه (Glass) ماده ای است که تحت آزمایش پراش پرتو ایکس آمورف یا بی شکل است و از خود رفتار ویژه انتقال به حالت شیشه ای را بروز می دهد. این پدیده رفتاری است که یک فاز آمورف جامد هنگام حرارت دادن به نمایش گذاشته و در آن تغییرات کم […]