سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
زمان تعویض پنجره های UPVC

زمان تعویض پنجره های UPVC

زمان تعویض پنجره های UPVC پنجره های UPVC:تخمین زمان نصب و ساخت پنجره های UPVC  به غیر از زمانی که خود مالک آن ها را نصب کرده است تقریبا غیر ممکن می باشد ، با این حال در ایران از حدود ۱۰ سال پیش اکثر ساختمان های ساخته شده برای بهره گیری از مزایای پنجره […]