سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
شیشه‌گری و سیر تحول آن در ایران (بخش دوم)

شیشه‌گری و سیر تحول آن در ایران (بخش دوم)

شیشه‌گری و سیر تحول آن در ایران (بخش دوم) تراش شیشه در زمان ساسانیان به اوج خود رسید و ظروف تراش دار ایرانی به شرق و غرب صادر میشد. نمونه های فراوانی از این ظروف تراش دار در موزه های بزرگ دنیا نگهداری می شوند و از الگوهای انحصاری شیشه ی ایرانی در عصر باستان […]