سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
شیشه ایران به کشور‌های اروپایی صادر می‌شود

شیشه ایران به کشور‌های اروپایی صادر می‌شود

شیشه ایران به کشور‌های اروپایی صادر می‌شود   رئیس اتحادیه شیشه و آینه تهران گفت: شیشه به کشور‌هایی همچون حوزه خلیج فارس، عراق، افغانستان، آسیای میانه و اروپا صادر می‌شود. محمدعلی قنبری، رئیس اتحادیه شیشه و آینه تهران با بیان اینکه وضع بازار شیشه جام در کشور مناسب است، گفت: هم اکنون کارخانجات شیشه ظرفیت […]