سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
شیشه های هوشمند کریستال مایع (PDLC)

شیشه های هوشمند کریستال مایع (PDLC)

شیشه های هوشمند کریستال مایع (PDLC) شیشه های هوشمند کریستال مایع (Polymer Dispersed liquid Crystal( یکی از روش های ساخت شیشه های هوشمند تکنولوژی کریستال مایع می باشد. در این نوع شیشه هوشمند، شیشـه نور مستقیم خورشید را پراکنده نموده و تا 98درصد اشعه ماورای بنفش و مادون قرمز را حذف می نماید. این تکنـولوژی بر اساس پخش […]