سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
قاپک شیشه

قاپک شیشه چیست؟

شیشه گیر جابجایی شیشه بین ایستگاه‌های مختلف خط تولید کارخانه‌های صنعت شیشه، بارگیری محصولات شیشه از انبار کارخانه، تخلیه در محل و نصب شیشه خصوصاً در ارتفاع و همچنین تغذیه دستگاه‌های CNC برش شیشه از مخازن قرارگیری شیشه‌های جام و خواباندن جام شیشه با پیچیدگی‌هایی همراه بوده و ضمن خطراتی که برای نیروی انسانی وجود دارد. بعضاً […]