سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
کار با مشعل دستی در ساخت شیشه‌های تزئینی

کار با مشعل دستی در ساخت شیشه‌های تزئینی

کار با مشعل دستی در ساخت شیشه‌های تزئینی در مواردی که نمی‌توان وسیله‌ای را بر روی شعله چراغ رومیزی چرخانید، وجود یک مشعل دستی ضروری است. برای مثال برای بستن سر لوله‌های آزمایشی شامل نونه‌هایی که نباید گرم یا تکان داده شوند، از آن استفاده می‌کنند. اگر لازم باشد تا پیوستی را به ظرف‌های شیشه‌ای […]