سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
از چه نوع شیشه ای در نماسازی با شیشه استفاده می شود

از چه نوع شیشه ای در نماسازی با شیشه استفاده می شود

از چه نوع شیشه ای در نماسازی با شیشه استفاده می شود شیشه در نما نقش اساسی دارد. شیشه یک ماده یکنواخت و شفاف است که امکان طراحی جلوه های زیبایی شناسی در نمای ساختمان را میسر می سازد. امروزه تمایل به طراحی های مدرن در سازه های ساختمانی در حال افزایش است و یکی […]