سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
اسپایدر فین گلس

نمای اسپایدر فین گلس چیست؟

اسپایدر فین گلس:نمای ساختمان های مدرن امروزی را نمی توان بدون بکارگیری شیشه های مدرن تصور کرد. نمایی شفاف و یکدست که به کار گیری آن شفافیت و تلولو نور را برایتان به دنبال دارد. این سازه های شیشه ای در توضیح نمای اسپایدر به آن تا حدودی پرداختیم با هدف دریافت حداکثر نور در سازه […]