سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
بررسی تجارت جهانی پروفیل و مقاطع آلومینیومی در سال 2018

بررسی تجارت جهانی پروفیل و مقاطع آلومینیومی در سال 2018

بررسی تجارت جهانی پروفیل و مقاطع آلومینیومی در سال 2018 به گزارش فلزات آنلاین، تجارت انواع محصولات اکستروژنی آلومینیوم در سال 2018 نسبت به سال 2017 افزایش یافت. این افزایش عمدتا مرهون رشد صادرات نیمه‌ساخته‌های اکستروژنی از چین در این سال بود. حجم صادرات این محصولات در سال 2016، بیشینه تقریبا نزدیک به 5.4 میلیون […]