سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
تحولات شیشه استیند گلاس در قرون وسطی

تحولات شیشه استیند گلاس در قرون وسطی

تحولات شیشه استیند گلاس در قرون وسطی   شیشه قرون وسطی استیندگلس، در قرون وسطا، به عنوان یک هنر مطرح شد و به اعلا درجه خود رسید. دلیل این امر، روایت استیند گلاس از کتاب مقدس و مصور ساختن نوشته های آن برای جامعه ای بود که عمدتا بی سواد بودند. در دوره رنسانس و […]