سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
صنعت شیشه و آینه

ظرفیت توسعه صادرات و ارزآوری در صنعت شیشه و آینه

صنعت شیشه و آینه:رئیس اتحادیه صنف شیشه و آینه می‌گوید,اگر سختگیری‌ها در تولید و صادرات کاهش یابد و دولت برای حضور دربازار‌های بیشتر حمایت‌های لازم را داشته باشد صنایع مختلف به ویژه صنعت شیشه و آینه ظرفیت افزایش ارزآوری را دارد. با شیوع گسترده کرونا در ایران بیشتر مشاغل خرد و کلان در معرض آسیب […]