سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
نحوه ساخت آينه وانواع آن

نحوه ساخت آینه وانواع آن

نحوه ساخت آینه وانواع آن آینه، وسیله‌ای است که به علت صافی و بازتاب بالایش، بر رویهٔ خود، تصویر اجسام را نشان می‌دهد. پرتوهای نور بازتابیده از رویهٔ یک آینه در نقطه‌ای به نام نقطه کانونی آینه به هم می‌رسد. بسته به دوری جسم تا آینه و نوع آینه، فاصله نقطه کانونی آینه از آن […]