سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
شیشه سکوریت هوشمند

شیشه سکوریت هوشمند

شیشه سکوریت هوشمند:از گذشته تا کنون تغییرات زیادی در مصالح ساختمانی ایجاد شده که مهم ترین کشف بشر برای صنعت ساختمان، شیشه می باشد. شیشه از گذشته های دور کشف و در موارد بسیاری مورد کاربرد قرار گرفت. امروزه شیشه دارای تنوع بسیاری می باشد به طوری که هر کدام از شیشه های تولید شده […]