سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
صنعت شیشه توانمند اما راکد

صنعت شیشه توانمند اما راکد

صنعت شیشه توانمند اما راکد حال صنعت شیشه در مجموع چگونه است؟ هنگام پاسخ دادن به این پرسش باید محتاط بود چون هر یک از بخش‌های آن، شرایط ویژه‌ای دارد و نمی‌توان یک حکم کلی صادر کرد. بی‌توجهی به این واقعیت اساسی سبب می‌شود که برای همه بخش‌های آن نسخه واحدی پیچیده شود. هر کسی […]