سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
ونیز و رقابت با اروپا در زمینه شیشه

ونیز و رقابت با اروپا در زمینه شیشه

ونیز و رقابت با اروپا در زمینه شیشه بی‌شک، تاثیر بارورکنندۀ اولین جنگ‌های صلیبی بود که تکان تازه‌ای به شیشه‌گری اروپا که بیش از هزار سال راه انحراف را پیموده بود، داد و ونیز در حدود سال 1200 میلادی، مرکز عظیم شیشه‌گری اروپا شد، صاحبان فن، رموز و مهارت‌های کار را با بخل و حسادات […]