سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور

خودکفایی کشور در صنعت شیشه سازی

خودکفایی کشور در صنعت شیشه سازی یکی از صنایعی که در سال­های اخیر رشد قابل توجهی در آن را شاهد هستیم صنعت شیشه کشورمان است. این صنعت توانسته با اتکا به توانمندی داخلی، تقاضا داخل را پوشش دهد و در کنار آن درآمد صادراتی نیز برای کشور به ارمغان آورد؛ به گونه­ ای که بررسی­ […]