سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
ديوار شيشه اي

دیوار شیشه ای چیست و چه کاربردی دارد؟

دیوار شیشه ای:جداکننده های فضا از هر نوع و جنسی که باشند، می توانند حالت شفاف داشته باشند. طوری که نور را از خود عبور دهند و ارتباط فضای دو طرف خود را به طور کامل قطع نکنند. دیوار شیشه ای:در پارتیشن بندی فضاهای اداری امروز، از این نوع چیدمان استفاده می شود، به طوری که […]