سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
درباره شیشه سوپرکلیر چه می دانید؟

درباره شیشه سوپرکلیر چه می دانید؟

شیشه سوپر کلیر (تعریف): شیشه سوپرکلیر:برای تعیین درجه شفافیت شیشه از عناوین: شیشه کلیر، شیشه سوپر کلیر، شیشه کریستال و شیشه فلوت استفاده می شود. شیشه سوپر کلیر در حال حاضر دارای بالاترین درجه کیفیت  در میان سایر شیشه ها می باشد. این شیشه، شفافیت بسیار زیادی دارد و مورد استفاده ی معماران مدرن و […]