سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
درب اتوماتیک هوشمند

درب اتوماتیک هوشمند

درب اتوماتیک هوشمند در گذشته نه چندان دور و حتی اکنون هم درب های اتوماتیک  به دربهایی گفته می شود که باز و بسته شدن آنها با استفاده از انرژی الکتریکی بوده و فرمان های اجرایی آنها هم از قبل برنامه ریزی شده است. به عنوان مثال دربهای اتوماتیک پارکینگی طوری برنامه ریزی شده اند […]