سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
روش های صرفه جویی در انرژی در کوره های شیشه ای

روش های صرفه جویی در انرژی در کوره های شیشه ای

روش های صرفه جویی در انرژی در کوره های شیشه ای   کارخانه های شیشه ای در قسمت عمده مصرف انرژی، کوره های شیشه ای هستند (انرژی مصرف کل انرژی بیش از 75 درصد است). بنابراین، توجه کافی به کوره شیشه ای صرفه جویی در انرژی، یک اولویت مهم است. در سال های اخیر، تغذیه شیشه، تغذیه، […]