سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
سفارش شیشه خم

سفارش شیشه خم

شیشه‌ خم در ابتدا در زمانی که بسیاری از طراحان داخلی متوجه مزایای این شیشه‌ها نسبت به شیشه‌های تخت قدیمی شدند و فهمیدند که می‌توان از آن‌ها در بخش‌های مختلف محوطه‌ها استفاده کرد، ساخته و به بازار عرضه شدند. البته امروزه بیشتر شیشه‌های تولید شده که به منظور استفاده‌های مختلفی تولید می‌شوند به صورت تخت […]