سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
شکستن شیشه پنجره بر اثر حرارت

شکستن شیشه پنجره بر اثر حرارت

شکستن شیشه پنجره بر اثر حرارت شکستن شیشه پنجره در آتش سوزی ساختمان می تواند در تامین اکسیژن به دلیل ورود هوای تازه تغییر ایجاد کند. برای بررسی رفتار شکستن شیشه پنجره تحت نرخ های مختلف افزایش درجه حرارت، یک روش المان ( عنصر ) محدود برای حل تعادل پاسخ دینامیک ( پویای ) خطی […]