سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
شیشه های هوشمند مات شونده

شیشه های هوشمند مات شونده

شیشه های هوشمند مات شونده   حدود یک سوم انرژی یک ساختمان از طریق پنجره ها هدر می رود. به همین دلیل در سالهای اخیر تلاش برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها بر روی پنجره ها متمرکز شده است. مطالعات زیادی برای یافتن روش‌های ذخیره انرژی صورت گرفته و نیاز به ذخیره انرژی باعث […]