سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
طرح تولید پنجره ها و نورگیرهای کریستال مایع با قابلیت کنترل پذیری نور

طرح تولید پنجره ها و نورگیرهای کریستال مایع با قابلیت کنترل پذیری نور

طرح تولید پنجره ها و نورگیرهای کریستال مایع با قابلیت کنترل پذیری نور معرفی پنجره ها و نورگیرهای کریستال مایع یکی از عمده ترین دستاوردهای تکنولوژیک امروزی تولید سیستم های هوشمند در صنایع مختلف است، کما این که طی چند سال اخیر اخبار بسیاری از لباسها، داروها، خانه ها و البته پنجره های هوشمند شنیده […]