سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
معرفی شیشه سوپر کلیر یا فوق شفاف و کاربردهای آن

معرفی شیشه سوپر کلیر یا فوق شفاف و کاربردهای آن

معرفی شیشه سوپر کلیر یا فوق شفاف و کاربردهای آن   شیشه ماده شفافی است اما این شفافیت درجه خاصی دارد، شیشه های معمولی درجه مشخصی از شفافیت دارند اما شیشه فوق شفاف  (Extra Clear Glass) بسیار شفاف تر از شیشه های معمولی می باشد. فرایند تولید و مواد خام اولیه تولید شیشه فوق شفاف کمی متفاوت […]