سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
واترجت

نحوه برش شیشه با واترجت

برش شیشه با واترجت، منظور از تطبیق پذیری، توانایی سازگاری با عملکردهای مختلف است و با این تعریف، سیستم برش واترجت، نمونه بارز چنین ویژگی است. توانایی دستگاه واترجت برای جابجایی بین مواد و برش آنها، بسیار چشمگیر بوده و از کیفیت فوق العاده ای در این راستا برخوردار است. فناوری برش شیشه با واترجت، […]