سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
پارتيشن اسلايد

پارتیشن اسلاید چیست؟

پارتیشن اسلاید:در دنیای امروز عناصر متفاوتی در ایجاد ساختمان ها اهمیت دارد. استفاده بهینه از فضای داخلی و خارجی، صشرفه جویی اقتصادی، زیبایی، دوام و ….. یکی از محصولات ساختمانی که بسیار رواج پیدا کرده است و طراحان داخلی استفاده های بسیار از آن می کند پارتیشن اسلاید شیشه ای است. این محصول مهندسی شده […]