سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
کاربرد پتاسیم کربنات در صنعت شیشه

کاربرد پتاسیم کربنات در صنعت شیشه

کاربرد پتاسیم کربنات در صنعت شیشه استفاده از کربنات پتاسیم و نیترات تقریبا منحصر به صنعت شیشه آمریکا برای تولید کیفیت بهتری از ظروف شیشه ای، تزئینی ، شیشه های رنگی و شیشه های عینک، می شود. در اکثر شیشه های تجاری اکسید پتاسیم نمی تواند جایگزین اکسید سدیم شود چون بر خواص شیشه اثر […]