سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
 سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
شیشه های هوشمند کریستال مایع (PDLC)

شیشه های هوشمند کریستال مایع (PDLC)

شیشه های هوشمند کریستال مایع (Polymer Dispersed liquid Crystal( یکی از روش های ساخت شیشه های هوشمند تکنولوژی کریستال مایع می باشد. در این نوع شیشه هوشمند، شیشـه نور مستقیم خورشید را پراکنده نموده و تا 98درصد اشعه ماورای بنفش و مادون قرمز را حذف می نماید. این تکنـولوژی بر اساس پخش کنتــــرل شده نور از طریق نیروی الکتریــکی عمل می نماید. تکنولوژی تولید شیشــه های هوشمنـد همچون تکنولوژی تولید تلویزیون های LEDو مانیتـور های کامپیوتر های شخصــــی بوده و این شیشه های هوشمنــــد متشکل از کریستال مایع احاطه شده توسط یک زمینه پلیمری ،ساندویچ شده بین دو عدد لایه هادی می باشـــــد.

هنگامی که نیروی الکتریکی وجود ندارد مولکولهای کریستال مایع دارای وضعیت تصادفی و رندوم می باشند که بدلیل پراکندگی نور شیشه حالت مات دارد و بابرقراری جریان الکتریکی مولکول ها هم جهت شده و شیشه شفاف می گردد .سابقه شیشه های هوشمند کریستال مایع و فیلم آن به 1990-1994باز می گردد و کاربرد تجاری و امروزی آن از ســال 2001صورت پذیرفت.

مشخصات فیزیکی، عایق صوتی و قابلیت محیطی مناسب این نوع شیشه ها (ضخامتهای 25-4دهم میلمیتر) سبب کاربرد زیاد در صنایع ساختمانی وسالنهای اجتماعات گردیده است . امروزه شاهد استفاده از این شیشه ها در خودروهای سواری و اتوبوس های بین شهری نیز هستیم. امروزه شیشه های هوشمند دارای کاربرد متنوعی در صـنایع ساختمانی ، بیمارستانــــی ، لوازم خانگی ، تزئینات و خـــودرو بوده که نباید آنرا با شیشـــــه های محدود کننده اشعه های خورشیدی اشتباه گرفت.اساس کار PDLCاستفاده ازهم جهت سازی کریستال های مایع و جلوگیــری از پراکندگی نور می باشــد که تا 80درصـد دارای عبــور نور مرئی می باشنــد.

بااین سیستــم می توان میـــلیون ها دلار در گرمایش و سرمایش و نور پردازی فضاها صرفه جویی کرد . در حال حاضر پنجره های هوشمند در بسیاری از ساختمان ها به کار گرفته می شوند.این پنجره ها مصرف انرژی را کاهش می دهند؛ برای این کار، پنجره ها سـرمای درون خانه را حفظ کـرده و مقدار نور ورودی به داخل را کنترل می کنند. یکی از موارد مصرف این پنجره ها در موزهها
است؛ جایی که ورود بـیش از حد نور خورشید می تواند موجب آسیب دیدن اشیاء قیمتی شود.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


هشت × = 24