سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
 سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
نقش یراق‌آلات در محصولات مربوط به نما، در و پنجره‌ها

نقش یراق‌آلات در محصولات مربوط به نما، در و پنجره‌ها

در تولید یک پنجره آلومینیومی، علاوه بر پروفیل و شیشــه، قطعات و اتصالات فراوانی اســتفاده میگردد از جمله، انواع گوشــههای دایکاســتی یا انواع فیکسچرهای پانچی و دکمهای، دســتگیرههای متنوع، لولاهایی با کاراییهای متفــاوت، بلبرینگها، لولاهای کاردی، ایزولاتورها، پینها و مقابل پینها، کیپرهای قفل کن، انواع قطعات پلاســتیکی (ضربهگیرها درپوشهای آداپتور و)… قفلها و توپیهای متنوع، درپوشهای پلاستیکی، تاکوزهای رگلاژی و ثابت و نیز انواع واشرهای مورد استفاده در سیستمها که بیش از 40 نوع را شامل میشوند و موییهای مورد استفاده در سیستمهای کشویی. با اینکه غالبا بخش عمدهای از هزینه مصرفی در ســاخت یک سیســتم پنجره و در یا نمای شیشــهای به پروفیلها و شیشــهها اختصاص مییابد و هزینه یراقآلات مصرفی نســبتا کم میباشــد، اما نمیتوان از نقش موثر در افزایش کارایی و کسب استانداردهای بالای سیستمها توسط یراقآلات غافل شد. چرا که بهطورکلی موارد مربوط به آببندی، هوابندی، امنیت و دوام و کیفیت یراقآلات در یک سیســتم خوب توسط یکســری از قطعات و اتصالات و یراقآلات با کیفیت بالا معنی میگردد. در سیســتمهای مختلف پنجره، در و نما بهتر است از لاستیکهای EPDMاستفاده شود تا با تغییرات دمایی مثبت و منفی، انبساط و انقباض در طول لاستیکها ایجاد نگردد.

Ethylene propylene diene monomer مخفــف کلمــهEpdm میباشــد. این نوع لاستیکها از مقاومت شیمیایی بالا در برابر اسیدها، گازها و حلالها، بخار، آب، هوا، نور خورشــید برخوردارند، به همین ترتیب در سیســتمهای کشــویی از نوارهای مویی با کیفیت بالا و از نوع لایهدار اســتفاده میشــود که رعایت این نکات در هوابندی و آببندی مناسب و جلوگیری از اتلاف انرژی سهم بسزایی دارند. در بازشوهای سیستمهای مختلف جهت بهرهبرداری مطلوب میبایست در بهکارگیری یراق با کیفیت بالا نیز دقت کرد. اســتفاده از لولاهای مناســب سیستمها، با تحمل وزن مورد نظر (بازشوها،) علاوه بر زیبایی باعث کارکرد طولانی این نوع سیستمها میگردد.

شناخت و استفاده از برندهای معتبر که عموما دارای تستهای مختلف و گواهینامه های کیفیت میباشند، باعث افزایش عمر و کیفیت سیستمهای در و پنجره و نما میگردند. لازم به یادآوری اســت اســتفاده از قطعات و اتصالات مخصوص سیستمها علاوه بر افزایش کیفیت محصول تولیدی، باعث میشود ساخت و بهره برداری با سهولت و کیفیت بالا، با قیمتهای بسیار مناسب و مقرون بهصرفه نیز همراه شود.

 

این مباحث در خصوص سیســتمهای دوحالته، لیفتانداسلایدها، سیستمهای کشویی، بازشوهای کرتینوال و… نیز از اهمیت بالایی برخوردار هستند. بهطور مثال در سیســتمهای بازشوی کرتینوال لولاهای کاردی بسیار مهم میباشند، چراکه علاوه بر تضمین کارکرد مناسب و تحمل وزن باید امنیت لازم را از لحاظ کارکرد در طولانیمدت و شــرایط جوی متفاوت را گارانتی کنند، یعنی در برابر فشار باد و تحمل وزن ثابت در درازمدت دارای کیفیت و محاسبات لازم باشند.

نقش یراق‌آلات در محصولات مربوط به نما، در و پنجره‌ها

لذا مطابق آنچه مطرح گردید تمامی جزئیات و قطعات مورد استفاده در سیستمهای در، پنجره و نما بسیار مهم و حیاتی میباشند، از جمله مواردی که میتوان تاکید کرد استفاده از چســبهای مخصوص در ســاخت پنجرهها و درها به همراه استفاده از فیکسچرهای پانچی یا استفاده از قطعات و اتصالات پلاستیکی باکیفیت مناسب میباشد. تســت یراقآلات از لحاظ تعداد و دفعات بازشدن، تحمل و دفرمه شدن، رنگ، لرزش و صدا و… الزامی است. در یراقآلات اروپایی از جمله فاپیم، گیســه و ،wssاین تســتها در آزمایشگاههای معتبر در حال انجام بوده و تمامی قطعات و اتصالات نهتنها از بعد زیبایی طراحی میشوند بلکه قبل از تولید انبوه، فاکتورهای فوق نیز بر روی آنها اعمال شــده و در صورت قبولی به بازار مصرف وارد و مورد استفاده قرار میگیرند. البته در این میان، برخی شرکتهای چینی نیز با کپیبرداری صرف از روی ظاهر و کاهش کیفیت این قطعات و اتصالات نمونههای مشابهی را تولید و روانه بازار مصرف میکنند، که بیشتر در کشورهای جهان سوم و بحرانزده فروش و مورد استفاده قرار میگیرد. در کشــور ایران شــرکتهای معتبر تولیدکننــده در، پنجره و نما کــه در و پنجره و محصولات خوب تولید میکنند با تهیه یراقآلات باکیفیت، نسبت به تولید محصولات با استانداردهای بالا اقدام میکنند. شــایان ذکر است نمایندگی معتبر و رســمی برخی از این برندهای جهانی در ایران نیز وجود داشــته و خدمات شــایانی را در افزایش کیفیت تولید محصولات در، پنجره و نما ایفا میکنند. البته امیدواریم با توجه به اهمیت تولیدات کالاها در داخل کشور، شرایط تولید اینگونه محصولات با استانداردهای بین المللی فراهم شده و تمامی این محصولات با کیفیتهای جهانی در داخل کشــور تولید شــوند. در همین راستا در صورت تولید قطعات و اتصالات بــا کیفیت داخلی، شــرکتهایی که نمایندگی در ایران نیز دارند تمامی تستهای لازم و ضروری را ارائه کرده و به این ترتیب کمیت و کیفیت را همراه هم تجربه خواهیم کرد که با توجه به امکانات موجود در داخل کشور امکان این امر دور از دسترس نمیباشد.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 1 = دو