سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
استفاده از شیشه های ضایعاتی برای تولید کاشی های سبز

استفاده از شیشه های ضایعاتی برای تولید کاشی های سبز

استفاده از شیشه های ضایعاتی برای تولید کاشی های سبز   زباله های شیشه ای بازیافتی می توانند در صنعت کاشی و سرامیک به عنوان یکی از اجزای اصلی بدنه های کاشی پرسلانی مورد مصرف قرار گیرند. استفاده از شیشه بازیافتی سبب ذخیره صدها هزار تن ماده خام اولیه در هر سال می شود که […]