سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
 سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
شکستن شیشه پنجره بر اثر حرارت

شکستن شیشه پنجره بر اثر حرارت

مجموع ۱۲ نرخ افزایش درجه حرارت از ۱۵۰ کلوین بر ثانیه تا ۷۵/۰ کلوین بر ثانیه برای یک بلوک شیشه ای حرارت مرکزی و لبه سایه دار طراحی شدند. حداکثر فشارهای حرارتی بر بخش سایه دار بین لایه گرم و سرد شیشه که جایی است که تَرَک شروع می شود قرار داده می شوند. تحت نرخ افزایش درجه حرارت سریع، افزایش کمتر درجه حرارت می تواند منجر به فشار دینامیک بزرگتر شود که سپس توسط شروع تَرَک دنبال می شود. تحت نرخ افزایش درجه حرارت آهسته تر، اثر دینامیک ضعیف تر می شود و فشار حرارتی می تواند با استفاده از روش استاتیک ( ایستا ) ارزیابی شود.

شکستن شیشه پنجره بر اثر حرارت

فرمول مقاومت شیشه در برابر حرارات

مدل پاسخ دینامیک فشار نیز در مطالعه قبلی ما بکار گرفته شد و به سادگی در اینجا بیان می شود. معادلات تعادل حاکم بر پاسخ دینامیک خطی سیستم عناصر محدود به صورت زیر است :

(MU + CU + KU = R (1

که M، C و K ماتریس های جرم، رطوبت و سختی هستند؛ R بردار بارهای خارجی اعمال شده است؛U، U و U بردارهای تغییر مکان، سرعت و شتاب مجموعه عنصر محدود هستند. طرح یکپارچگی نیومارک می تواند به عنوان بسطی از روش شتاب خطی درک شود که روشی صریح است و مهم ترین جنبه ها عبارتند از : احتمال پایداری غیر شرطی برای سیستم های غیر خطی و دقت مرتبه دوم. احتمال پایداری غیر شرطی و دقت مرتبه دوم امکان استفاده از یک گام زمانی بزرگ را می دهد و وضوح هر گام زمانی شامل رویه تکراری نیست. از این رو، روش اثربخش نیومارک برای حل پاسخ بار حرارت دینامیک شیشه اتخاذ شد.

شبیه سازی شکستن شیشه

در ساختمان، شیشه پنجره در چهارچوب پنجره برای ثابت و محکم شدن در جای خود جاسازی و حدود ۲ سانتی متر توسط چهارچوب سایه دار می شود. در وضعیت آتش سوزی، نواحی سایه دار به طور مستقیم در معرض تابش آتش قرارنمی گیرند، بنابراین،  درجه حرارت پایین تر از ناحیه مرکزی شیشه است. افزایش درجه حرارت ناحیه مرکزی شیشه عمدتا” متاثر از تابش آتش است.هدایت گرما از ناحیه مستقیم حرارت دیده شیشه و چهارچوب گرم شده، عامل افزایش درجه حرارت ناحیه سایه دار است. به طور کلی، افزایش درجه حرارت ناحیه سایه دار کمتر از افزایش درجه حرارت بخش های مرکزی شیشه است.

در بخش پشت شیشه، افزایش درجه حرارت توسط نرخ هدایت گرما از بخش جلویی و نرخ انتقال گرما به محیط کنترل می شود که این درجه حرارت نیز کمتر از درجه حرارت بخش جلویی شیشه است. تفاوت های درجه حرارت بین بخش سایه دار و بخش بدون پوشش، بین بخش های پشتی و جلویی، فشار حرارتی بین آنها را به علت انبساط آن ایجاد می کند.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


شش − = 3