سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
 سایت 118 گلس،​تخصصي ترين سايت صنعت شيشه کشور
تاریخ برگزاری نمایشگاه شیشه ۸ تا ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۰ صفحه تخصصی نمایشگاه شیشه با همکاری مشترک روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا. ایران، نشریه اقتصاد و نمایشگاه و برگزارکنندگان نمایشگاه تاریخ شمسی: ۸ الی ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۰ تاریخ میلادی Jun 29 to2 Jul, 2021 ۴ روز نمایشگاه سه شنبه تا جمعه زمان بازدید ۱۰ صبح الی ۶ عصر محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت شیشه و صنایع وابسته تهران | فناوری داده پویشگر اگر به دنبال تاریخچه شیشه در ایران باشیم باید رد پای آن را در ۳۵۰۰ سال قبل جستجو کنیم. امروزه صنعت شیشه در ایران با اتکا بر منابع عظیم سیلیس، برق ارزان، نیروی کار ماهر و کارگر ارزان، تبدیل به یکی از صنایع پر امید در چشم انداز صنعتی کشور شده است. طبق اظهارات انجمن شیشه و کریستال ایران، کشور امکان تبدیل شدن به یک پیشگام در صنعت جهانی شیشه را داراست. همراه با سرمایه گذاری خارجی، صنعت شیشه کشور نیاز به به روز رسانی دستگاه های و تجهیزات و تکنولوژی خود جهت تکمیل زنجیره تولید خود دارد. بر اساس تواقع هسته ای اخیر ایران با برخی کشورهای قبلی ( که با نام برجام در ایران شناخته می شود) و از میان برداشته شدن برخی تحریم های اقتصادی بین المللی، شرکت ها خارجی وارد ایران شده و اقدام به سرمایه گذاری مشترک خواهند کرد. ایران جهت ارتقاء جایگاه جهانی خود در تولید شیشه نیاز به افزایش تولید داخلی هم در زمینه بطری های شیشه ای و هم شیشه تخت و فلوت دارد. از یک جهت، جمعیت جوان و در حال رشد ایران و چشم انداز مناسب اقتصادی، نهایتا منجر به افزایش مصرف کنندگان ظروف، بطری و جار های شیشه ای خواهد شد. از طرف دیگر، بازار شیشه می تواند با افزایش تقاضای شیشه ساختمانی و همچنین شیشه اتومبیل رشد پیدا کند : تصویر کنید که ایران برای ۱۰ سال آینده برنامه ریزی برای تولید ۳ میلیون خودرو کرده است. هدف از برگزاری نمایشگاه شیشه و صنایع وابسته ،کمک به توسعه این صنعت و تدوین نقشه راه پيش روي صنعت شيشه كشور با بررسي وضعيت اين صنعتدر داخل کشور و مقایسه آن با کشورهای پیشرو در این حوزه می باشد . از آنجايي كه كه صنعت شيشه يكي از صنايع با ارزش افزوده بالا در ميان صنايع جهان و كشور به حساب مي آيد اين نمایشگاه سعي دارد توسعه این صنعت بر مبناي آينده پژوهي در صنعت شيشه صورت گیرد و اهداف كلان و استراتژيهاي دستيبابي به چشم انداز بخوبي تدوين و مشخص شود . جايگاه برترصنعت شيشه ایران درميان كشورهاي منطقه، شبكه سازي ملي ومنطقه اي براي رشد صنعت شيشه، تكميل زنجيره ارزش صنايع داخلي و توسعه صنعت شيشه، توسعه تعامل با اقتصاد آزاد جهاني و توسعه صادرات، سرمايه گذاري داخلي و خارجي، انتقال و توسعه فناوري و تجاري سازي دانش و فناوري شيشه از دیگر اهداف راهبري برگزاری نمایشگاه صنعت شيشه در كشور است . توليد شيشه در تمام كشورهاى جهان از صنايع مهم به حساب مى آيد ، باتوجه به گستردگی کاربرد شیشه در صنعت و زندگی روزانه و اختصاص درصد مناسبی از اشتغال در جامعه ضرورت برگزاری تخصصی نمایشگاه بین المللی در این زمینه بیش از پیش احساس می شود برگزاری نمايشگاه‌ بين‌المللى شیشه و صنایع وابسته می تواند پل ارتباطى بين بازرگانان، کارشناسان صنعت‌گران و محققين صنعت شیه در ایران با یکدیگر و دیگر کشورهاى جهان ‌باشند . برگزاری این نمایشگاه تنها براى نمايش کالاها و انجام مذاکرات تجارى پيرامون آنها برگزار نمى‌شوند، بلکه اطلاعات گوناگون در زمينه قيمت‌هاى رقابتى در سطح جهاني، آخرين استانداردهاى کيفي، آخرين پيشرفت‌هاى صنعتي، دستاوردهاى پژوهش علمى و ايده‌هاى اقتصادى - تکنولوژى نيز در خلال برگزارى نمايشگاه‌ها مورد تبادل قرار مى‌گيرند . به وجود آوردن زمينه مساعد جهت انجام ملاقات‌هاى صنعتی و اقتصادى بين بلندپايگان این صنعت، جهت ايجاد همکاری و تفاهم ميان آنها، بيانگر بعد ديگرى از فلسفه وجودى نمايشگاه‌ بين‌المللى شیشه و صنایع وابسته مى‌باشد، تا جائى که این نمايشگاه‌می تواندبه‌صورت يکى از کارآمدترين ابزارها جهت گسترش و تعميق مناسبات اقتصادی ،بازرگانی و صنعتی در صنعت شیشه خاورمیانه باشد .برگزاری نمایشگاه بعنوان یکی از گامهای مهم جهت تسریع در رسیدن به اهداف بلندمدت و نفوذ در بازارهاى جديد و همچنين يافتن شرکای تجاري راه متداول و خوبى است . برگزاری نمایشگاه شیشه و صنایع وابسته باعث مي شود تا ضمن گسترش مبادلات خارجى و عقد قراردادهاى بازرگانى جديد، بازارهاى صادراتى و فروش داخلى توسعه يافته و با شرکاى تجارى جديد پيوند حاصل شود همچنين آشنائى مردم و متخصصين ما با تکنولوژى‌هاى مدرن و تکنيک‌هاى جديد در سطح جهانى بالا بردن سطح کمى و کيفى توليد و آشنا ساختن کشورهاى مختلف با امکانات و استعدادهاى توليدى ايران، انگيزه ديگر برگزارى نمايشگاه بين‌المللی شیشه و صنایع وابسته به شمار مى‌آيد

نمایشگاه شیشه | پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته تهران

تاریخ برگزاری نمایشگاه شیشه

 

صفحه تخصصی نمایشگاه شیشه
با همکاری مشترک روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا. ایران، نشریه اقتصاد و نمایشگاه و برگزارکنندگان نمایشگاه

اگر به دنبال تاریخچه شیشه در ایران باشیم باید رد پای آن را در ۳۵۰۰ سال قبل جستجو کنیم. امروزه صنعت شیشه در ایران با اتکا بر منابع عظیم سیلیس، برق ارزان، نیروی کار ماهر و کارگر ارزان، تبدیل به یکی از صنایع پر امید در چشم انداز صنعتی کشور شده است. طبق اظهارات انجمن شیشه و کریستال ایران، کشور امکان تبدیل شدن به یک پیشگام در صنعت جهانی شیشه را داراست.

همراه با سرمایه گذاری خارجی، صنعت شیشه کشور نیاز به به روز رسانی دستگاه های و تجهیزات و تکنولوژی خود جهت تکمیل زنجیره تولید خود دارد. بر اساس تواقع هسته ای اخیر ایران با برخی کشورهای قبلی ( که با نام برجام در ایران شناخته می شود) و از میان برداشته شدن برخی تحریم های اقتصادی بین المللی، شرکت ها خارجی وارد ایران شده و اقدام به سرمایه گذاری مشترک خواهند کرد. ایران جهت ارتقاء جایگاه جهانی خود در تولید شیشه نیاز به افزایش تولید داخلی هم در زمینه بطری های شیشه ای و هم شیشه تخت و فلوت دارد. از یک جهت، جمعیت جوان و در حال رشد ایران و چشم انداز مناسب اقتصادی، نهایتا منجر به افزایش مصرف کنندگان ظروف، بطری و جار های شیشه ای خواهد شد.  از طرف دیگر، بازار شیشه می تواند با افزایش تقاضای شیشه ساختمانی و همچنین شیشه اتومبیل رشد پیدا کند : تصویر کنید که ایران برای ۱۰ سال آینده برنامه ریزی برای تولید ۳ میلیون خودرو کرده است.

هدف از برگزاری نمایشگاه شیشه و صنایع وابسته ،کمک به توسعه این صنعت و تدوین نقشه راه پیش روی صنعت شیشه کشور با بررسی وضعیت این صنعتدر داخل کشور و مقایسه آن با کشورهای پیشرو در این حوزه می باشد .
از آنجایی که که صنعت شیشه یکی از صنایع با ارزش افزوده بالا در میان صنایع جهان و کشور به حساب می آید  این نمایشگاه سعی دارد توسعه این صنعت بر مبنای آینده پژوهی در صنعت شیشه صورت گیرد و اهداف کلان و استراتژیهای دستیبابی به چشم انداز بخوبی تدوین و مشخص شود .
جایگاه برترصنعت شیشه ایران درمیان کشورهای منطقه، شبکه سازی ملی ومنطقه ای برای رشد صنعت شیشه، تکمیل زنجیره ارزش صنایع داخلی و توسعه صنعت شیشه، توسعه تعامل با اقتصاد آزاد جهانی و توسعه صادرات، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، انتقال و توسعه فناوری و تجاری سازی دانش و فناوری شیشه از دیگر اهداف راهبری برگزاری نمایشگاه صنعت شیشه در کشور است .  تولید شیشه در تمام کشورهاى جهان از صنایع مهم به حساب مى آید ، باتوجه به گستردگی کاربرد شیشه در صنعت و زندگی روزانه و اختصاص درصد مناسبی از اشتغال در جامعه ضرورت برگزاری تخصصی نمایشگاه بین المللی در این زمینه بیش از پیش احساس می شود
برگزاری نمایشگاه‌ بین‌المللى شیشه و صنایع وابسته می تواند پل ارتباطى بین بازرگانان، کارشناسان صنعت‌گران و محققین صنعت شیه در ایران با یکدیگر و دیگر کشورهاى جهان ‌باشند . برگزاری این نمایشگاه تنها براى نمایش کالاها و انجام مذاکرات تجارى پیرامون آنها برگزار نمى‌شوند، بلکه اطلاعات گوناگون در زمینه قیمت‌هاى رقابتى در سطح جهانی، آخرین استانداردهاى کیفی، آخرین پیشرفت‌هاى صنعتی، دستاوردهاى پژوهش علمى و ایده‌هاى اقتصادى – تکنولوژى نیز در خلال برگزارى نمایشگاه‌ها مورد تبادل قرار مى‌گیرند . به وجود آوردن زمینه مساعد جهت انجام ملاقات‌هاى صنعتی و اقتصادى بین بلندپایگان این صنعت، جهت ایجاد همکاری و تفاهم میان آنها، بیانگر بعد دیگرى از فلسفه وجودى نمایشگاه‌ بین‌المللى شیشه و صنایع وابسته مى‌باشد، تا جائى که این نمایشگاه‌می تواندبه‌صورت یکى از کارآمدترین ابزارها جهت گسترش و تعمیق مناسبات اقتصادی ،بازرگانی و صنعتی در صنعت شیشه خاورمیانه باشد .برگزاری نمایشگاه بعنوان یکی از گامهای مهم جهت تسریع در رسیدن به اهداف بلندمدت و نفوذ در بازارهاى جدید و همچنین یافتن شرکای تجاری راه متداول و خوبى است .
برگزاری نمایشگاه شیشه و صنایع وابسته باعث می شود تا ضمن گسترش مبادلات خارجى و عقد قراردادهاى بازرگانى جدید، بازارهاى صادراتى و فروش داخلى توسعه یافته و با شرکاى تجارى جدید پیوند حاصل شود

همچنین آشنائى مردم و متخصصین ما با تکنولوژى‌هاى مدرن و تکنیک‌هاى جدید در سطح جهانى بالا بردن سطح کمى و کیفى تولید و آشنا ساختن کشورهاى مختلف با امکانات و استعدادهاى تولیدى ایران، انگیزه دیگر برگزارى نمایشگاه بین‌المللی شیشه و صنایع وابسته به شمار مى‌آید

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


نُه + 3 =